Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

 Akce I Novinky I Média

Koronavirové onemocnění v pandemickém rozsahu je právně významnou skutečností, která v rozličné míře ovlivňuje nebo má potenciál ovlivnit celou řadu právních vztahů. Článek reaguje na aktuální společenské dění v souvislosti s rozšiřující se virovou nákazou COVID-19, když na problematiku nahlíží optikou obchodněprávní kontraktace, resp. optikou závazkových právních vztahů mezi podnikateli. Autor tohoto článku si klade za cíl nabídnout a umožnit čtenáři (zpravidla podnikateli) základní orientaci v následcích, které může virus ve vztahu k obchodním smlouvám napáchat, a to vše srozumitelnou formou, tedy bez nadměrného odkazování na příslušné paragrafy. Je však třeba si uvědomit, na což je upozorňováno i níže, že každý smluvní vztah je jedinečný a při jeho posuzování je vždy třeba vycházet z jeho konkrétních okolností.

Jste OSVČ? Nevíte jak požádat o diskutovaných 25.000? Máte na ně nárok? Lucie Müllerová, JVL Finance, členka BforB Praha Absolutum má pro nás opět jasné instrukce. 

Mirek Růžička v pražském klubu zastupuje společnost Daně pro lidi. Je to portál, kde na jednom místě najdete aktuální informace týkající se současné situace.

Podnikatelé, účetní, daňoví poradci a další profese, které musí vědět, jaké dopady budou mít všechna opatření vlády České republiky musí být nejvíce v pozoru a sledovat denně vývoj situace. A právě pro ty může být Mirkův portál velice cenný.

Chcete žádat o příspěvek na náhrady mzdy svých zaměstnanců z důvodu koronaviru a nevíte co a jak? Lucie Müllerová z JVL Finance, členka pražského BforB nám opět přináší jasné a srozumitelné informace o tom, kdo může čerpat a jak.

 Informace platné k 6.4.2020

Jedno z nejdiskutovanějších témat posledních dní - kdo má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Naše členka z BforB Absolutum, Lucie Müllerová, JVL Finance, má pro vás přehledné a jasné vysvětlení, jaké jsou podmínky pro získání OČR.  Informace platné k 4-5.4.2020.

Doba karentény přesunula byznys do online formy. Většina podnikatelů funguje prostřednictvím různých online platforem. Jednání, školení, konference, porady, koučink, drobné eventy, apod. - to vše je nyní možné pouze z onlinu. Většina podnikatelů se dokázala rychle přizpůsobit a ještě donedávna nepředstavitelný způsob fungování v online režimu v takovém rozsahu je dnes nutností.

Jan Valdman, Whitesoft, člen BforB Plzeň pro vás sepsal desatero, jak udělat správnou videokonferenci. 

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma