Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

 Akce I Novinky I Média

Majitelé malých a středních firem nemají v těchto dnech u nás na růžích ustláno, a to bez ohledu na to, zda je vládní nařízení postihla napřímo, či ne. Přímá omezení způsobená vládními opatřeními, nízká poptávka ze strany zákazníků, výpadky dodavatelů, to vše dnes podnikatelům znesnadňuje jejich práci. Všichni se musí vypořádat se situací, se kterou nikdo z nás nemá přímou zkušenost.

v době rozvoje je pro nás BforB nástrojem, který pomáhá k novým zákazníkům, důležitým kontaktům a získávání informací a zkušeností, které posouvají naše podnikání dál. V současné situaci plní BforB především funkci, která není v době rozvoje až tak patrná. Díky vybudovaným vztahům jste obklopeni lidmi, kteří vám neváhají podat pomocnou ruku nebo nabídnout podporu.

Kateřina Davidová, Nastejnelodi.cz, členka BforB Ostrava pořádá pro podnikatele seminář, který vás provede koronavirovou krizí, poradí, jak podnikání vrátit do normálu, a nabídnou odpovědi na nejčastější otázky

Koronavirové onemocnění v pandemickém rozsahu je právně významnou skutečností, která v rozličné míře ovlivňuje nebo má potenciál ovlivnit celou řadu právních vztahů. Článek reaguje na aktuální společenské dění v souvislosti s rozšiřující se virovou nákazou COVID-19, když na problematiku nahlíží optikou obchodněprávní kontraktace, resp. optikou závazkových právních vztahů mezi podnikateli. Autor tohoto článku si klade za cíl nabídnout a umožnit čtenáři (zpravidla podnikateli) základní orientaci v následcích, které může virus ve vztahu k obchodním smlouvám napáchat, a to vše srozumitelnou formou, tedy bez nadměrného odkazování na příslušné paragrafy. Je však třeba si uvědomit, na což je upozorňováno i níže, že každý smluvní vztah je jedinečný a při jeho posuzování je vždy třeba vycházet z jeho konkrétních okolností.

Jste OSVČ? Nevíte jak požádat o diskutovaných 25.000? Máte na ně nárok? Lucie Müllerová, JVL Finance, členka BforB Praha Absolutum má pro nás opět jasné instrukce. 

Mirek Růžička v pražském klubu zastupuje společnost Daně pro lidi. Je to portál, kde na jednom místě najdete aktuální informace týkající se současné situace.

Podnikatelé, účetní, daňoví poradci a další profese, které musí vědět, jaké dopady budou mít všechna opatření vlády České republiky musí být nejvíce v pozoru a sledovat denně vývoj situace. A právě pro ty může být Mirkův portál velice cenný.

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma