Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Slavíme 5. výročí klubu BforB Hranice

Zveme vás na speciální setkání podnikatelů v Hranicích, pořádaného k příležitosti 5. výročí podnikatelského klubu Business for Breakfast v Hranicích.

 

Setkání podnikatelů se uskuteční pod záštitou Martina Dýčky, pověřeného řízením Okresní hospodářské komory Přerov. 

Těšit se můžete také na Tomáše Plesníka, zakladatele a ředitele neziskové organizace Tom Help.

Připravili jsme pro vás bohatý snídaňový raut, program a všichni přítomní podnikatelé se budou moci krátce prezentovat. 

 

Vstupné: 500,- Kč (z toho 300,- Kč půjde přímo na Nadaci Tom Help)

Své místo si můžete zajistit po registraci na webu snidane.alavia.cz

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma