Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

BforB přináší nejen byznys, ale i přátele

Veronika Honsová působí v roli manažerky podnikatelských klubů BforB v Praze již více než rok. Přečtěte si, proč na nabídku stát se manažerkou BforB kývla a co jí tato pozice přinesla.

Jako osoba samostatně výdělečně činná pracuje Veronika Honsová již čtvrtým rokem. Jak však sama říká, podnikatelkou v tom pravém slova smyslu se stala až letos. V momentě, kdy získala podíl v reklamní agentuře La Taupe, pro kterou pracuje. „Za tím, že jsem se stala opravdovou podnikatelkou, stojí hlavně důvěra mých společníků, kterým dávalo smysl přizvat mě do vedení agentury,“ říká Veronika Honsová s tím, že velkou motivací pro ni byla možnost podílet se na řízení firmy a mít možnost ovlivnit, kterým směrem se bude v budoucnu ubírat.

Právě práce pro společnost La Taupe ji loni v dubnu přivedla i do klubů Business for Breakfast. La Taupe si totiž vždy získával nové zákazníky na základě doporučení od spokojených klientů. „BforB jsem tak už od začátku vnímala jako skvělý nástroj pro referenční marketing a rozšiřování kontaktů. A nespletla jsem se, jde o výjimečné uskupení podobně smýšlejících lidí, kteří se společně posouvají osobnostně i profesně,“ vysvětluje Veronika, která se členkou klubu stala hned po první návštěvě. Dnes je členkou dvou, „BforB Hotel International“ a „Anděl´s Hotel Prague I“, a nejen to.

Myšlenka podnikatelských klubů BforB, jež je založena na budování vztahů na základě důvěry a chuti pomáhat si, ji oslovila natolik, že se v roce 2016 rozhodla kývnout na nabídku oblastní ředitelky BforB Romany Křížové a stala se manažerkou klubů BforB v Praze. „Obdivovala jsem její zapálení pro to, co dělá a lákalo mě být toho součástí. Velkou roli v tom také hrála podpora vedení La Taupe, protože jsem s nimi tuto příležitost samozřejmě probírala,“ doplňuje Veronika.

Stejně tak, jak Veronice pomáhá členství v klubech BforB v osobním rozvoji nebo zlepšení prezentačních dovedností, i role manažerky klubu jí posouvá kupředu. A to zejména díky rozvoji jejích manažerských schopností, hlavně pak v práci s lidmi a organizaci. „Díky tomu, že jsem manažerkou klubu BforB, dostanu se více do hloubky tohoto skvěle promyšleného systému a mám možnost jej v rámci mých klubů ovlivňovat,“ dodává Veronika Honsová.

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma