Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

BforB podporuje podnikatele v regionech

Za uplynulých 10 let se z Business for Breakfast (BforB) stala v podstatě největší eventová agentura v zemi, která v nejrůznějších koutech republiky pořádá měsíčně průměrně 120 akcí měsíčně, všechny se zaměřením na rozvoj podnikání a růst členů jejich klubů.

A právě organizaci takových setkání a otevíráno nových podnikatelských klubů ve svých regionech mají na starosti franšízanti tohoto původem britského konceptu. „Z 90 % se jedná o pravidelná klubová setkání, podnikatelské snídaně. Ten zbytek jsou akce klubového charakteru, které se pořádají regionálně nebo celorepublikově a jejich účelem je vytvořit pro členy BforB prostředí, ve kterém se mohou setkat napříč kluby a navázat kvalitní obchodní vztahy a rozvinout obchodní potenciál,“vysvětluje zakladatelka BforB v České republice Kamila Zárychtová.

Právě budování kvalitních dlouhodobých obchodních kontaktů a vztahů je hlavním cílem, který podnikatelské kluby BforB mají. Podle Kamily Zárychtové k jejich budování a rozvíjení přispívají právě pravidelná setkávání se stejnými lidmi, tedy členy klubů. Díky nim totiž získávají příležitost otevřeně komunikovat s dalšími členy a také říci i o to, co právě potřebují. A nemusí to být jen zakázky a doporučení. V průběhu roku si členové klubu vzájemně pomáhají řešit problémy týkající se zaměstnanců nebo vedení firmy. „Jako člena vás vaši další kolegové propojí s lidmi, které zrovna potřebujete, poradí vám, inspirují vás, obohatí vás svým úhlem pohledu a v neposlední řadě vás na základě dobré zkušenosti doporučí jako dobrého dodavatele svému okruhu lidí,“ doplňuje Zárychtová.

Komunikace a podpora

BforB mají největší zastoupení v Praze, kde funguje 13 podnikatelských klubů. Druhým nejsilnějším regionem je Brno, kde se podnikatelé setkávají v 10 klubech. Zde je možné se také účastnit odpoledního klubu anebo Ladies klubu. Ale i v jiných regionech mají zájemci o členství na výběr – v Ostravě, stejně jako v Olomouckém kraji, se podnikatelé podporují v 5 klubech. Další pak fungují v Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Litomyšli, Ústí nad Labem, Rožnově pod Radhoštěm, Českých Budějovicích a dalších městech. Jak Kamila Zárychtová prozrazuje, do budoucna by ráda viděla v každém okresním městě, kde by za pomoci franšízových partnerů společně vytvořili prostředí, kde se mohou podporovat na lokální úrovni zejména malí a střední podnikatelé. „Naší snahou je vytvořit podporu v podobě sdílených informací, kontaktů, doporučení a inspirace, aby se jim v regionech lépe podnikalo a byli úspěšní a měli to v podnikání alespoň o trošku jednodušší,“ dodává.

A jak vypadají ideální kandidáti na držitele franšízové licence BforB? Jak Kamila Zárychtová upozorňuje, nejdůležitější je mít chuť otevřít si podnikatelský klub BforB. Důležitou roli pak hrají komunikační dovednosti, protože jde o práci s lidmi a pro lidi. Nezbytná je však víra ve smysl BforB a jeho fungování.

Chcete také podpořit podnikatele ve vašem městě? Pojďte s námi spolupracovat, opřete se o zavedenou značku a podporu silného zázemí franšízy a vybudujte podnikatelský klub i ve vašem městě. Více informací najdete na www.bforbfranchise.cz

Zdroj článku: Franchising.cz

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma