Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

BforB je partnerem prestižní události pro podnikatele, 10.setkání profesionálů

Stali jsme se hrdými partnery 10. setkání profesionálů, které se pořádá v Praze dne 26.4.2019

Již proběhlo devět setkání profesionálů a jeden reprezentační ples. Cílem je propojovat lidi z různých profesí, představit různé profese, podpořit některé neziskové organizace a následně ve spolupráci s mediálními partnery propagovat tato aktivity.

 

Profesní magazín funguje na internetových stránkách www.ibestof.cz od roku 2010 a jeho cílem je prostřednictvím rozhovorů profilovat různé profese a lidi v nich vynikající. Najdete jich aktuálně přes tisíc, měsíční čtenost 48 tisíc. 

A Business for Breakfast je společenství podnikatelů, kteří vynikají ve svých profesích. Proto jsme využili možnosti a stali se partnery této vyjímečné události. Akce se mohou zúčastnit podnikatelé, kteří jsou odprezentováni v profesním magazínu http://www.ibestof.cz/ Pro naše členy podnikatelského společenství BforB připravujeme možnost prezentovat se na portálu ibestof.cz za výhodnějších podmínek. 

Cílem profesního magazínu http://www.ibestof.cz/ je vytvářet profesní osvětu, posilovat povědomí z oblasti HR, vytvářet networking a dělat smysluplnou činnost, která má široký dosah a nadčasový společenský význam. A tam se skvěle s BforB potkává. BforB díky svému konceptu dlouhodobé spolupráce vytváří změnu podnikatelské kultury a šíří spolupráci, založenou na hodnotách, jako je důvěra, respekt a spolehlivost.

Magazín byl založen s cílem upozorňovat na lidi vynikající ve svých profesích, propojovat je a celkově motivovat k dosahování profesních úspěchů a být přínosem do společnosti, která bude vždy taková, jakou ji vytvoříme my.

Máte zájem zúčastnit se události jako partner projektu? Kontaktujte Michaelu Lejskovou na michaela@ibestof.cz pro více informací. 

 

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma