Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Atmosféru podnikání v Česku zlepšujeme už 10 let

Už 10 let pomáhají podnikatelské kluby Business for Breakfast v České republice v rozvoji malým a středním podnikatelům. Toto významné výročí jsme se rozhodli oslavit přímo na místě činu, tedy tam, kde byl v roce 2009 založen historicky první klub BforB – v hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze.

Na slavnostní podnikatelské snídani se v centru Prahy sešlo více jak 100 členů a hostů z celé republiky a nechyběli ani kolegové ze zahraničí. Bylo nám velkou ctí, že oslavit s námi úspěšné fungování na tuzemském trhu dorazila i spoluzakladatelka konceptu Mel Fisher z Velké Británie. Ta ve své řeči mimo jiné ocenila práci zakladatelky a ředitelky Business for Breakfast Česká republiky Kamily Zárychtové, díky níž se Česko řadí k nejúspěšnějším zahraničním zemím, ve kterých koncept prostřednictvím master-franšízové licence působí.

 

Oslava 10. narozenin byla vynikající příležitostí, představit a ocenit členy BforB, kteří jsou s námi již od samého začátku a stále mají chuť a motivaci v rámci svých klubů růst. Z rukou Kamily Zárychtové si tak malé poděkování za „věrnost“ převzali Ivana Bauerová, majitelka personální agentury GENTLE Job (BforB Hradec Králové), Štěpánka Kovařovicová ze společnosti Stěhování Podrazil a také Jiří Brázda, majitel IT firmy iNexia.

 

V současné době má BforB v Česku více než 550 členů, kteří se pravidelně schází nejen ve „svých“ klubech, ale mají šanci se také navzájem poznat při celé řadě meziklubových aktivit. Vždyť za 10 let fungování se z z BforB stala v podstatě největší eventová agentura v zemi, která v nejrůznějších koutech republiky pořádá měsíčně průměrně 120 akcí měsíčně. „Z 90 % se jedná o pravidelná klubová. Ten zbytek jsou akce klubového charakteru, které se pořádají regionálně nebo celorepublikově a jejich účelem je vytvořit pro členy BforB prostředí, ve kterém se mohou setkat napříč kluby a navázat kvalitní obchodní vztahy a rozvinout obchodní potenciál,“ vysvětluje Kamila Zárychtová.

 

A to nám nestačí. Míříme ještě dál. Stále totiž v Česku vidíme prostor, kde by si malí a střední podnikatelé zasloužili dostat příležitost vzájemně se podpořit, sdílet zkušenosti, kontakty, a hlavně si předávat doporučení, díky nimž získají nové zakázky. „Chceme BforB dostat do všech okresních měst, protože v nich vidíme silný potenciál. Stále tak hledáme a objevujeme nové lokality, ve kterých bychom mohli přispět k rozvoji tamní podnikatelské komunity. Zároveň dáváme šanci samotným podnikatelům se na expanzi BforB aktivně podíle, ať už jako franšízanti nebo manažeři klubů. Také s jejich pomocí bychom rádi v brzké době dosáhli počtu 1500 aktivních členů BforB, protože čím víc nás bude, tím více doporučení získáme. A to je to, o co nám jde. Budovat kvalitní obchodní vztahy na základě doporučení,“ představuje vizi BforB do dalších let Kamila Zárychtová. 

 

BforB je nejen o pravidelném setkávání, i když to je základ budování kvalitních dlouhodobých vztahů, ale velmi nám záleží na tom, abychom skutečně věděli, jak se nám podnikatelům daří pomáhat. Pečlivě tak měříme networking a efektivitu pravidelných setkávání v rámci BforB. Díky tomu vás můžeme ohromit několika více než zajímavými čísly.

 

BforB v číslech

 

  • 22 481 interakcí si za poslední rok předali podnikatelé na klubových setkáních BforB. Jsou mezi nimi nová propojení, doporučení, rady, zpětná vazba mezi členy, informace a kontakty na potenciální zákazníky.
  • 9247 obchodních schůzek si za posledních 12 měsíců osobně domluvili podnikatelé na klubech BforB
  • 6379 doporučení a kontaktů na potenciální zákazníky si za poslední rok předali členové a hosté na podnikatelských klubech BforB
  • 2483 hostů za poslední rok navštívilo podnikatelské kluby BforB
  • 196 000 000 Kč – takovou hodnotu měly zakázky, které se díky BforB podařilo zrealizovat

 

Co dodat na závěr? Oslava se více než vydařila, a to zejména díky vám, našim členům. Jsme rádi, že vás máme a patří vám jedno velké „Díky, že jsme spolu!“

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma