Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

7 pravidel, která vám přinesou úspěch v networkingových klubech

1. Nedívejte se na své kolegy v klubu jako na potenciální zákazníky, kteří si od vás koupí. Je to příliš krátkozraké, chtějte víc. Podívejte se na své kolegy jako na své spolupracovníky, kteří vás mohou posunout dál, mohou doporučit vaše služby do svého okruhu kontaktů, kterým vy nedisponujete. Informujte je o tom, jak vaše firma pracuje a zjistěte co nejvíc na oplátku od nich. Najděte a budujte s každým členem klubu spolupráci, která může být vzájemným přínosem.

2. Nezaplaťte pouze za členství v klubu. Choďte tam! Snažte se nevynechat ani jedno klubové setkání. Každá absence se může rovnat ztrátě nového kontaktu, nebo obchodní příležitosti.

3. Navštěvujte podnikatelské kluby s přístupem “co pro vás mohu udělat?” Všechno je o pomoci ostatním. Čím více jim dokážete pomoci vy, tím více budou nápomocni oni vám.

4. Buďte trpěliví. Networking není o rychlém zisku, ale o budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů. Bude trvat kolem 6 – 9 měsíců, než se podaří vybudovat kvalitní obchodní vztah založený na důvěře.

5. Nechoďte na klubová setkání pouze na „drink, nebo dobré jídlo“. Toto není cesta, jak vybudovat obchodní vztah. Zkuste přijet o 15 – 20 minut dříve a zdržte se i po mítinku.

6. Jedno z nejdůležitějších pravidel jsou Mítinky 1na1. Snažte si je pravidelně organizovat se svými kolegy v klubu. Na setkáních klubu není většinou prostor pro super dlouhou konverzaci. Pouze pokud se vzájemně navštívíte, můžete se více seznámit a zjistit, jak můžete být jeden druhému přínosem.

7. Buďte zajímaví? JAK? Zajímejte se :-)

Business for Breakfast Česká republika

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma