Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Kluby BforB - Hlavní město Praha

Zpět na přehled krajů

Praha 1

Vladimír Mařinec
Oblastní ředitel Business for Breakfast Praha 1,4,8

vladimir.marinec@bforb.cz

Vize BforB v regionu

BforB má unikátní systém referenčního networkingu a Praha má obrovský potenciál. Zde se členy stávají i velké korporace, spolu s malými a středními podnikateli. Vzniká zde jedinečné bezpečné prostředí vzájemné důvěry, spolupráce a podpory růstu. V tomto prostředí se díky pravidelnému setkávání stávají z neznámých lidí přátelé. Mojí úlohou je spojit tyto dva potenciály a vybudovat stabilní podnikatelské kluby, přinášející užitek svým členům a jejich klientům.

Chci se řídit heslem BforB:

  • Poznat členy, jejich cíle, sny, přání a možnosti
  • Porozumět, co členům přináší členství v klubech, co očekávají, jakých výsledků chtějí díky BforB dosáhnout
  • Doporučit jaké kroky společně učiníme ke splnění těchto cílů

Já osobně vidím BforB jako filtr propouštějící ty správné lidi. Ztotožňuji se s heslem „Měníme atmosféru podnikání v ČR k lepšímu“ a chci k jeho naplnění přispívat. Považuji za podstatné zvýšení počtu členů, přičemž nejdůležitější je kvalita členů. Kvalita vždy musí mít přednost před kvantitou.

Manažeři oblasti

Ondřej Průcha

tel: 723586539

klub KŘIŠŤÁL, Jalta I.

 

Martin Strnad

tel: 608081426

klub Jalta II.

 

Kluby v oblasti

Praha 1 - Praha 1 - BforB Investiční klub

Lokalita: Praha 1, Pod Bruskou 7, , 110 00, Praha 1

Praha 1 - Praha 1 - BforB klub HOFFMEISTER

Lokalita: Praha 1, Pod Bruskou 144/7, , 11800, Praha 1

Praha 1 - Praha 1- BforB klub FÉNIX

Lokalita: Praha 1, Pod Bruskou 144/7, , 118 00, Praha 1

Praha 1 - Praha 4 - BforB klub KŘIŠŤÁL

Lokalita: Praha 1, Pod Bruskou 144/7, , 118 00, Praha 1

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma