Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Statistiky 2021

Jak se nám dařilo v minulém roce? 

 

Rok 2021 byl rokem, který moc nepřál osobním setkáváním. Ale i přesto, že naše klubová setkávání byla značně omezena, se nám společně podařilo vytvořit si mnoho nových obchodních příležitostí díky vzájemné spolupráci. 

 

Za loňský rok proběhlo celkem 416 klubových setkání BforB. A ne všechny byl klasické, mnoho z nich bylo online a ukázalo se, že i online nám má co nabídnout. Průměrně každé naše setkání navštívili 3 hosté, celkem jsme měli v BforB příležitost uvítat 976 hostů. Vzájemně jsme si na klubech BforB vyměnili 8274 referenčních ústřižků s doporučeními, kontakty a poděkováním za spolupráci. Z toho 2184 bylo doporučení a kontaktů na potenciální zákazníky.

A že kluby jsou od toho, aby svým členům přinášely zakázky svědčí také hodnota obchodu, která protekla našimi kluby díky spolupracím a doporučením mezi členy. Za loňský rok to bylo 64 821 728,- Kč.

 

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma