Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Přijít, nebo nepřijít?

Pravidelná docházka na kluby BforB je prioritou a klíčem k úspěchu celého klubu BforB. Proto ji máme zakotvenou v pravidlech. A je to výhoda nebo nevýhoda?

Jednozněčně výhoda. Pokud se totiž podnikatelé "zavážou" k pravidelné účasti, berou ji vážně a přijdou. Můžete se na to spolehnout, že za pár měsíců se nebudete setkávat s polovinou účastníků, kteří sice účast slíbili, ale nakonec jim to z mnoha důvodů nevychází. 

Networking se stal pro mnoho podnikatelů běžnou součástí obchodního života a spousta podnikatelů je nyní ve fázi, kdy má kolem sebe docela velký okruh kontaktů. Získávat tedy neustále nové kontakty již není tak velkou prioritou, na rozdíl od toho, jak vytěžit maximum z okruhu těch stávajících. Velice časté otázky, které slýchávám, jsou například „Co mám dělat, abych získal víc byznysu díky své síti kontaktů?“ „Jak pečovat o svůj okruh kontaktů, aby mi přinášel víc?“ „Jak získat maximum díky tomu, kolik lidí už znám?“

Jednoznačná odpověď na tyto otázky je, že je potřeba vytvořit si strategii, jak být s lidmi v neustálém aktivním kontaktu, a to nejlépe osobním a ještě lépe – pravidelném. 

V pravidelnosti je totiž veliká síla. Pravidelné setkávání umožňuje tvořit kontinuální prostředí pro akci a reakci a tvoří tak obchodní vztah, ve kterém jste více zapamatovatelní a máte příležitost reagovat na vašeho zákazníka nebo obchodní přátele vícekrát a díky tomu si tvoříte více prostoru pro obchodní příležitosti.

Velice laicky: Když máte příležitost se s někým vidět a hovořit 20krát za rok, jaká je pravděpodobnost toho, že vám někoho doporučí nebo přímo s ním zrealizujete nějaký obchod oproti člověku, kterého vidíte dvakrát do roka?

A to je výhoda pravidelného setkávání – ta příležitost reagovat na aktuální záležitosti, které právě teď váš kontakt řeší. Můžete být nápomocní, můžete mu doporučit kontakt, můžete mu odborně poradit, můžete se mu připomenout, máte šanci ho informovat, co aktuálně řešíte vy, co momentálně potřebujete. To vše vás dělá zapamatovatelnějším, než jsou všichni ostatní, kteří v tak častém kontaktu nejsou. A právě proto si na vás člověk vzpomene, když přijde řeč na to, na co jste odborníkem právě vy.

Více informací o tom, jak využít networking ve svém podnikání, najdete v našem e-booku, který je ke stažení zdarma. 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma