Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Networking zásady – co dělat a nedělat

Přínosy spolupráce formou networkingu jsou nepopiratelné. Vždyť drtivá většina podnikatelů si je vědoma toho, že doporučení je jednou z nejefektivnějších cest k novým zakázkám. Málo podnikatelů však již vnímá nutnost mít určitou referenční strategii, díky níž budou vědět, jak žádat o doporučení, odkud mohou doporučení přijít a budou schopni hodnotit výsledky této strategie.

 

 

 

Každý podnikatel má kolem sebe určitou skupinu kontaktů, které jsou však v řadě případů bohužel neaktivní. Cílem networkingu je tyto kontakty oživit tak, aby z nich mohl podnikatel efektivně těžit. Pro to, aby to fungovalo, je třeba dodržovat několik zásad.

 

Tip první -   Stanovte si konkrétní cíl

Bez konkrétního cíle je velmi těžké maximalizovat potenciál, který vám může síla doporučení nabídnout. Specifikujte si proto přesně, co hledáte, kolik doporučení chcete získat, jak mají vypadat a jakou hodnotu mají vašemu byznysu přinést.

Stanovte si pro sebe, kolik nových zákazníků chcete získat, kolik lidí chcete poznat, v jakém prostředí se chcete pohybovat. Definujte si, co pro svůj úspěšný byznys potřebujete.

 

Tip druhý -   Buďte upřímní

Řekněte svým kontaktům otevřeně, že jste se rozhodli svůj byznys dále rozvíjet prostřednictvím doporučení. Nestyďte se říci nahlas, čeho chcete ve svém podnikání dosáhnout a jak vám v tom mohou vaše obchodní kontakty pomoci.

 

Tip třetí -     Představte se, staňte se zapamatovatelným

Největší chyba, kterou můžete při získávání reference udělat, je, že předpokládáte, že všichni přesně vědí, co děláte, v čem jste dobří a v čem se lišíte od konkurence.

V dnešní době jsou všichni tak zaneprázdnění, že i když se s nimi setkáte a veškeré informace jim poskytnete, mohou zcela lidsky zapomenout. Na to pamatujte již při svém prvním představování. Buďte ve své sebeprezentaci struční, jasní, výstižní. Pokud to je možné, měla by být vaše řeč zajímavá tak, aby si vás mohli ostatní co nejlépe zapamatovat.

 

Tip čtvrtý -    Zeptejte se sebe, jak můžete být prospěšní svým kontaktům

Ačkoli vaším hlavním cílem je získat pomocí networkingu nové kontakty a zakázky, není to jen o vás. Spolupráce na základě networkingu je nejčastěji založena na výměně doporučení. Proto při komunikaci s novými kontakty přemýšlejte nad tím, jak byste mohli být prospěšní vy jim.

Zaměření jen na vás by se nemuselo vyplatit. Ideální příležitost k tomu, abyste zjistili, jakým přínosem můžete být v obchodním vztahu svým obchodním partnerům, je Mítink 1na1.

 

Tip pátý -     Buďte trpěliví

Buďte trpěliví. Networking není o rychlém zisku, ale o budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů. Bude trvat kolem 6 až 9 měsíců, než se podaří vybudovat kvalitní obchodní vztah založený na důvěře.

 

Tip šestý -     Využijte své členství naplno

Nezaplaťte pouze za členství v klubu. Choďte tam! Snažte se nevynechat ani jedno klubové setkání. Každá absence se může rovnat ztrátě nového kontaktu, nebo obchodní příležitosti.

Stejně tak nechoďte na klubová setkání pouze na „drink, nebo dobré jídlo“. Toto není cesta, jak vybudovat obchodní vztah. Zkuste přijet o 15 až 20 minut dříve a zdržte se i po mítinku.

 

Tip sedmý -     Budujte dlouhodobé vztahy

Tak jako v běžném životě svěříte svým dlouholetým přátelům více než novým kamarádům, tak i v byznysu snadněji doporučíte svým kontaktům někoho, koho znáte delší dobu. Někoho, s kým máte dlouhodobou dobrou zkušenost.

 

Tip osmý -     Poděkujte

Na klubech BforB jsme zvyklí si děkovat za doporučení a předaný byznys prostřednictvím referenčního ústřižku. Zaveďte tuto maličkost do komunikace se všemi vašimi důležitými kontakty.

Můžete si například vyrobit kartu ve vašich firemních barvách a vyjádřit na ní poděkování svým obchodním kontaktům. Poděkujte všem důležitým lidem, že vás podporují v byznysu, i těm, kteří vás ještě nedoporučili. Budujte s nimi tak dobrý obchodní vztah, aby vás jednou doporučovat mohli a chtěli.

Osobní písemné poděkování mnohdy funguje daleko více než neosobně zaslaná lahev vína.  

Pro to, abyste mohli z networkingové spolupráce těžit co nejvíce, ne nutné být aktivní. A to jak při prezentaci sebe sama, tak i při předávání doporučení vašim kontaktům.

I zde, stejně jako v každodenním životě, platí zákon reciprocity, který hovoří o tom, že vaše aktivní jednání ve prospěch druhého se dříve či později „obrátí“ ve váš prospěch.

Více informací o tom, jak využít networking ve svém podnikání, najdete v našem e-booku, který je ke stažení zdarma.

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma