Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Mýtus o networkingu č. 1: Každý chce jenom prodávat

Autor: Ing. Barbora Štanglová, redaktorka

O networkingu panuje celá řada mýtů, které jsou často důvodem toho, že se řada lidí zapojení do této aktivity obává a nedůvěřuje jí. Vzhledem k tomu, že k takovým obavám není žádný důvod, rozhodli jsme se tyto zkreslené informace osvětlit.

Jedním z mýtů, který o networkingu koluje, je ten, že každý chce na networkingových akcích jen a jen prodávat.

                  

Pravdou je, že někteří podnikatelé na takové akce míří právě s tímto cílem – „prodat, prodat a zase prodat“. Ve většině případů jsou však zklamaní. Důležité totiž je si uvědomit, že podstatou networkingu je budování dlouhodobých vztahů. A to zejména v momentě, kdy jde o referenční networking. V důsledku toho jsou snažení těch, kteří se na networkingové setkání vydali „jen“ prodat své produkty a služby, předem odsouzena k nezdaru. Takovým lidem se ve výsledku na networkingových akcích nedaří a obvykle to poměrně brzy vzdají.

Drtivou většinu účastníků networkingových akcí však naštěstí tvoří ti, kterým jde právě o budování takových vztahů, které budou prospěšné nejen jim, ale také druhé straně. Dobrou zprávou tak je, že na setkáních můžeme potkat takové lidi, kteří rozumí pravidlům kvalitního networkingu. A právě od nich se mohou „nováčci“ v této disciplíně učit.

Pravidla kvalitního networkingu:

  • Žádný obchod se neuskuteční bez toho, aby se obě strany poznaly, vážily si jedna druhé a důvěřovaly si.
  • Více naslouchejte, méně mluvte. Od přírody máme 2 uši a 1 ústa – používejte je ve správném poměru.
  • Nikdy nikomu nevnucujte vaši vizitku. Chce-li s vámi komunikovat a spolupracovat, řekne si o kontakt sám.
  • Během rozhovoru s novým člověkem přemýšlejte, kdo z těch, které již znáte, by pro něj mohl být užitečným kontaktem nebo doporučením.
  • Buďte trpěliví! Networking není o okamžitém prodeji, ale spíše o přetváření dlouhodobých vztahů ve vzájemný prospěch – a to může nějaký čas trvat.

Networking a aktivity s ním spojené přináší podnikatelům celou řadu příležitostí, jak rozvíjet svůj byznys, nacházet nové obchodní partnery a potenciální klienty. Bylo by tedy velmi nešťastné, pokud byste po jedné špatné zkušenosti s agresivními networkery (spíše ale antinetworkery) zavrhli.

Dejte mu šanci a vypravte se na další setkání. Jen tak si budete moci být jistí, že jste nezahodili šanci získat zajímavé zakázky nebo poznat svého nejlepšího zákazníka.

 

Chcete networking využít co nejefektivněji? Přečtěte si také článek Networking zásady – co dělat a nedělat.  

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma