Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Má networking v době online vůbec smysl?

Autor: Kamila Zárychtová

Zanedlouho tomu bude rok, co se náš podnikatelský život změnil. Ať už náš byznys zasáhla rozsáhlá opatření destruktivně anebo jsme naopak na vzestupu díky rychlému přesunu aktivit do online podoby, tak jedno je jisté – není možné obchodovat, jednat, navazovat kontakty nebo se setkávat s podnikateli tak, jak jsme to dělali dřív. 

Téměř zcela vymizel osobní kontakt. A v našich povědomých je zažito, že networking je o navazování nových kontaktů. Osobně. Je tedy teď networking na druhé koleji, protože se nemůžeme osobně setkávat?

Já to tak nevidím. Díky všemu, co se kolem nás děje, má networking nyní další význam. Jestli jste součástí networkingového klubu nebo jakékoliv organizace, ve které jste měli možnost se s ostatními pravidelně vídat, můžete teď networking využívat k řešení nových záležitostí, které současná doba přinesla. 

Místo vyhledávání nových kontaktů můžete s networkingovými kolegy diskutovat témata, která právě teď řešíte.

 

Získáte tak kromě jiného úhlu pohledu také cenné zkušenosti a mnohdy i konzultace zdarma. To je aktuálně největší přínos networkingu.

Mnoho podnikatelů se ocitlo samo na novou situaci, se kterou se museli vypořádat. Pravidelný kontakt, byť prostřednictvím online, dodává podnikatelům kromě rad, pomoci, podpory nebo doporučení na dodavatele především to aktuálně nejdůležitější – inspiraci. A v neposlední řadě vám takovýto okruh dlouhodobých byznys kontaktů podpoří v tom „neházet flintu do života“ a společně s vámi hledají a nacházejí cesty, jak udržet vaše podnikatelské aktivity.

Víte, jak je to s krizí. Tato rychlá změna společnosti nás podnikatele rozděluje na dva tábory. Na ty, co se adaptují a na ty, co se neadaptují. A networking pro vás může být jednou z výhod, díky kterým se adaptujete.

Autor: Kamila Zárychtová 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma