Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Čtyři typy networkingu

Autor: Kamila Zárychtová

O tom, že spolupráce formou networkingu přináší nejen podnikatelům prospěch ve formě inspirace, rad i nových zakázek, není pochyb. Vždy je však důležité, zvolit si takový typ networkingu, který nám bude nejvíce vyhovovat a díky němuž dosáhneme splnění našich očekávání.

Obecně můžeme networkingové akce rozdělit do čtyř typů. Ty se od sebe liší zejména způsobem a mírou organizace a také složením „osazenstva“. Vždy je dobré vědět, na který typ takové akce se chystáme. Pokud to víme, můžeme přizpůsobit naše očekávání tak, abychom předešli zklamání z toho, že jsme ztratili několik hodin našeho drahocenného času s nulovým výsledkem.

 

 1. 1.       Všeobecný networking

O faktu, že se s networkingem lze setkat prakticky kdekoliv, svědčí právě tento typ. Jde o různé akce, většinou částečně i společenské, typu:

 • otevírání nových poboček firmy
 • oslavy nejrůznějších výročí, narozenin, založení společnosti
 • uvádění nového produktu na trh apod.

Na akcích tohoto typu se můžete setkat a seznámit s celou řadou lidí. Je poměrně složité se na takovou akci předem připravit, protože téměř nikdy nevíte, koho potkáte. Networking v takovémto případě není nijak zvlášť organizován. Vše je tak v našich rukách a závisí na našich schopnostech navazování konverzace a sebeprezentace.

 

 1. 2.       Mixer networking

Setkání tohoto typu jsou určena téměř komukoli a zúčastnit se jich můžeme kdykoli. Není zde žádná omezená skupina členů, stejně tak není nutné si rezervovat členství.

V souvislosti s mixer networkingem je třeba se připravit na to, že v určitý moment si můžeme připadat jako uprostřed vřavy lidí, kteří nám strkají pod nos své vizitky. A to může někdy působit nepříjemně, zejména překvapí-li nás to. Pokud jsme však na to připraveni, můžeme z toho těžit. Mixer networkingové akce nám totiž nabízí šanci potkat mnoho podnikatelů z různých oborů, se kterými máme možnost navázat plodný rozhovor a následně i spolupráci.

Mixer networking je výbornou příležitostí, jak na jednom místě potkat hodně lidí a posbírat řadu kontaktů, které se nám mohou v budoucnosti hodit.

 

 1. 3.       Pravidelný otevřený networking

Jednou z příležitostí, jak být součástí organizované networkingové akce, je účast na pravidelných setkáních, která s cílem budovat a posilovat vzájemné obchodní vztahy pořádají např.:

 • Obchodní skupiny
 • Obchodní organizace
 • Podnikatelská sdružení
 • Podnikatelské kluby apod.

Právě díky faktoru pravidelnosti je tento typ networkingových akcí o mnoho produktivnější než mixer networking. Pomáhá totiž utvářet a udržovat dlouhodobé vztahy. V rámci takových setkání nefunguje žádná exkluzivita, co se oborů podnikání týká. Můžeme se tak setkat s dalšímu lidmi z naší branže, a vzájemně si nejen „pomáhat“, ale také konkurovat.

 

 1. 4.       Referenční networking

S referenčním networkingem se setkáme v podnikatelských klubech, které jsou privátní a zajistí naší firmě exkluzivitu v oboru. V rámci klubu si tak nebudeme s ostatními členy konkurovat.

Referenční networking si klade za cíl budovat mezi členy klubu kvalitní a dlouhodobé obchodní vztahy založené na důvěře. Na jejím základě mají členové důvod a chuť se vzájemně doporučovat a zprostředkovávat si tak nové obchodní příležitosti. Tyto akce mají největší přínos pro firmy, které to s růstem myslí skutečně vážně a chtějí ho dosáhnout prostřednictvím doporučení a referencí. Cílem klubu je vytvořit prostor pro vzájemná předávání referencí a doporučení mezi členy.

Podnikatelské kluby podporující referenční networking, mezi něž patří Business for Breakfast, pomáhají podnikatelům vybudovat dlouhodobou strategii, jak užívat networking pro svůj prospěch.

 

 

Více informací o tom, jak využít networking ve svém podnikání, najdete v našem E-BOOKU který je ke stažení zdarma.

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma