Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Jak si vybrat kvalitní vzdělávání pro vaši firmu

Stále častěji si podnikatelé uvědomují, že tzv. soft skills (měkké dovednosti) mohou významně ovlivnit jejich byznys, a proto se v nich chtějí zdokonalovat. Tomáš Winkler, majitel společnosti Winhead poradí, jak poznat kvalitní vzdělávací program, díky němuž dosáhnete těch nejlepších výsledků.

 

V České republice působí v oblasti vzdělávání soft skills několik stovek agentur a lektorů na volné noze. Běžná praxe je taková, že agentury si najímají lektory na volné noze. Většina agentur zaměřená na vzdělávání dospělých v oblasti měkkých dovedností nabízí dvě základní formy vzdělávacích programů – jednorázové kurzy zaměřené na konkrétní téma a ucelené vzdělávací programy sestavené podle potřeb klienta.

 

Metod, se kterými k výuce přistupují a které firmy ve svém vzdělávání využívají, je celá řada:

 • klasické přednášky,
 • řízená diskuze,
 • workshopy,
 • zážitkové vzdělávání,
 • gamifikace,
 • konzultace,
 • mentoring,
 • koučování a další.

Každá z těchto metod má svá pozitiva. Osobně dávám přednost zážitkům a zařazování herních prvků do procesu učení. Jedná se o velmi efektivní způsob, který přináší i přidanou hodnotu ve formě zábavy. To však nejlépe funguje u skupin a týmů. Pokud jde o individuální vzdělávání a osobní rozvoj, nejúčinnější metodou je koučování v kombinaci s mentoringem.

 

Jak se zorientovat

Vzhledem k široké nabídce vzdělávacích programů na trhu není jednoduché se v celé nabídce vyznat a zvolit ten nejvhodnější. Důvodem je také fakt, že v případě vzdělávání dospělých je zdánlivě nemožné měřit výsledný efekt. Právě proto se můžeme často setkat s neochotou některých podnikatelů investovat do vzdělávání, pokud nevidí návratnost své investice.

Řešením je nastavení referenčních hodnot a jejich porovnání po absolvování vzdělávacího kurzu či programu a po uplynutí předem stanoveného sledovaného období. Velkou roli samozřejmě hraje to, v jaké oblasti se vzděláváte a jaká jsou vaše očekávání. Jakákoliv nově získaná dovednost by se měla projevit ve výkonu, zvýšené efektivitě, zlepšení komunikace a v řadě dalších oblastí. Kvalitní vzdělávací agentura by měla být schopna přínosy pro klienta identifikovat a spolu s ním i sledovat. Způsob „přijdu, odškolím, inkasuji a odejdu“ není košer a měl by být prvním varovným signálem pro klienta, že jeho výběr není tím pravým.

Ruku v ruce s velkou nabídkou na trhu jde i rozdíl v kvalitě poskytovaných služeb a konečně i nabízených školicích programů. Při výběru vzdělávací agentury či lektora je dobré dát na osobní doporučení, zkušenosti vašich známých či reference, které o sobě agentura uvádí na svém webu. Posledně jmenované však ne vždy musí odpovídat realitě. Již při výběru tedy buďte obezřetní.

Prvním znakem kvalitního přístupu agentury je možnost osobní konzultace s jejím zástupcem a následné analýzy vašich potřeb. Pokud vám během schůzky položí ty správné otázky, jejichž prostřednictvím zjišťuje vaše očekávání a zajímá ho také vaše motivace k dalšímu vzdělávání, zdá se, že jste na správné adrese. Lektora lze v tomto momentě přirovnat k lékaři praktikujícímu celostní medicínu – nejdříve je potřeba odhalit příčinu a potom začít hledat řešení a „léčit“. Následně je možné nastavit proces vzdělávání zohledňující vaše potřeby a očekávání. A potom už jen koukáte, jak rostete a vzkvétáte.

 

Aby bylo vaše hledání vzdělávací agentury co nejjednodušší a abyste se nespálili, sledujte 8 znaků kvalitního vzdělávacího programu:

 • Analýza potřeb, nastavení procesu měření efektivity (návratnost 
  investice)
 • Identifikace a zohlednění potenciálu
 • Jasně definovaný obsah a cíl vzdělávacích aktivit
 • Stručnost a strukturovanost nabídky s prokazatelným výsledkem
 • Zapojení více lektorů – lepší kombinace specialistů nežli jeden universál
 • Vícestupňové vzdělávání – teorie, simulace/prožitek, praxe, zpětná vazba
 • Praktické zkušenosti lektora – co učí, to umí a je schopen předvést
 • Schopnost flexibilně reagovat na nejnovější poznatky a aplikovat je

 

Inspirujte se dalšími znalostmi a zkušenostmi členů BforB - Zjistěte například, Jak oprášit staré kontakty

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma