Business for Breakfast je nový marketingový nástroj, který

Počet klubů k dnešnímu dni v ČR: 37
Počet členů k dnešnímu dni v ČR: 420