Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Workshop "Storytelling" - Jakub Zindulka

11.4.2017

Termín konání akce: 11.4.2017, 9:00-16:00

Místo konání akce: In-Spiro, Argentinská 286/38, Praha 7

Web: https://goo.gl/forms/Qyb6altdhl07NyR62

Ke stažení:

Ve workshopu Jakuba Zindulky se naučíte s příběhem a jeho strukturou efektivně pracovat. Osvojíte si významovou strukturu příběhu a jeho základní stavební kameny - znak, symbol, konotace, rytmus, tempo-rytmus. Ukáže Vám, jak využít jeho dynamiku pro Vaší prezentaci. Budete schopni přizpůsobit způsob vyprávění různým cílovým skupinám a vyvolat měřitelnou, očekávanou akci. A samozřejmě si několik příběhů v rámci praktických cvičení zkusíte vytvořit. Třeba i ten Váš! Více informací na www.teamds.cz, www.jakubzindulka.cz, michaela.vlastnikova@teamds.cz

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma